Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Giải Quyết Tranh Chấp Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Tủa Chùa

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Sep 3, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Thực Trạng Công Tác Giải Quyết Tranh Chấp Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên Giai Đoạn 2012-2014
  Đất đai là nguồn lực quan trọng của bất cứ một nền sản xuất nào. Với nền sản xuât nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, không có đất đai thì không có sản xuất nông nghiệp cung như sự tồn tại của con người. Ở nước ta vấn đề đất đai luôn được Đảng và nhà nước quan tâm. Quản lý và sử dụng đầy đủ đất đai là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực Mặc dù vấn đề đất đai luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Nhưng, trong thực tế quá trình sử dụng cũng như quan hệ đất đai có nhiều biến động, vì vậy vấn đề giải quyết tranh chấp đất, khiếu nại về đất đai ngày càng trở nên bức xúc và phức tạp. Trong thực tế và trong nhiều trường hợp, vấn đề giải quyêt tranh chấp khiếu nại về đất đai cho các đối tượng sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn và phức tạp, nên trong thực tế đời sống xã hội vẫn còn nảy sinh những vấn đề cần được bổ sung và giải quyết.
  • Luận văn tốt nghiệp môi trường
  • Chuyên ngành Địa chính môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Minh Cảnh
  • Tác giả: Mùa A Tùng
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=8003
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page