Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thực Trạng Hồ Sơ Địa Chính Và Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Thực Trạng Hồ Sơ Địa Chính Và Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tải Sản Khác Gắn Liền Với Đất Tại Văn Phòng Đăng Ký Một Cấp Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Luật Đất đai năm 2013, điều 4 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này". Và một trong những điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận trừ trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 168, trường hợp qui định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013. Địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh có quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đặc biệt, quá trình phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ thương mại rất cao dẫn đến việc chuyển dịch đất đai, mua bán, thế chấp, các hoạt động giao dịch về đất đai trên địa bàn là rất đa dạng, sôi động và không kém phần phức tạp.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
  • Tác giả: Trần Minh Khang
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93357
  https://drive.google.com/uc?id=1XMdgKBJpvq1rBy1JCNITanDuL6LmxI0j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page