Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thực Trạng Nguồn Thải Và Công Tác Quản Lý, Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Huyện Văn Chấn

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường' started by quanh.bv, Feb 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Thực Trạng Nguồn Thải Và Công Tác Quản Lý, Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái Giai Đoạn 2016-2019
  Hiện nay, trên bất cứ quốc gia nào trên thế giới, công tác quản lý chất thải rắn hiệu quả hiện đang là trọng tâm của những chính sách phát triển môi trường bền vững. Là một trong những nước đông dân, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra một cách nhanh chóng, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực về môi trường, trong đó quản lý chất thải rắn là một trong những vấn đề môi trường cấp bách của nước ta.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Khoa học môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lợi
  • Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-tinh-yen-bai-giai-doan-2016-2019-218836.html
  https://drive.google.com/uc?id=1tjFHXzAf_B-xnALLuPmjQBTAQC0ahfbN
   

Share This Page