Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Cho Công Tác Thu Hồi Đất, Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Nov 23, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Cho Công Tác Thu Hồi Đất, Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Dự Án GS Metro City Trên Địa Bàn Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Trong quá trình đổi mới ở nước ta, đặc biệt những năm gần đây, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị mới đã phát triển nhanh đáp ứng nhu cầu CNH - HĐH đất nước với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Thu hồi đất, bồi thường để giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế là một khâu quan trọng, then chốt của quá trình phát triển. Bồi thường, giải phóng mặt bằng là điều kiện ban đầu và tiên quyết để triển khai thực hiện các dự án. Bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của Nhà nước, của Chủ đầu tư, đặc biệt đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trên phạm vi cả nước, của từng địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nhữ Thị Xuân
  • Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93350
  https://drive.google.com/uc?id=1a0z7xTS6rnUrJ-SHWbxqL0yO3BFdjaN0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page