Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, Feb 23, 2021 at 1:49 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý giá, di sản của nhân loại. Con người sinh ra từ đất, lớn lên nhờ đất và khi chết đi cũng trở về với đất, vì vậy đất đai gắn bó máu thịt với mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi quốc gia. Việc đăng ký Nhà nước về đất đai có ý nghĩa: Các quyền về đất đai được bảo đảm bởi Nhà nước, liên quan đến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống nhất của dữ liệu địa chính. Đăng ký đất đai là một công cụ của Nhà nước để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích của cộng đồng cũng như lợi ích của mỗi công dân.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Ngọc Nông
  • Tác giả: Phùng Thị Kiều Oanh
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...thanh-pho-vinh-yen-tinh-vinh-phuc-218710.html
  https://drive.google.com/uc?id=1cJZtF3UBueloILv6gZtM4pq4RKaX3SoW
   

Share This Page