Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Tại Khu Vực Vùng Hồ Thủy Điện Hòa Bình

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, May 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Du lịch là ngành kinh tế phát triển mạnh và ngày càng trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu của nhiều địa phương và quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước xác định vai trò hết sức quan trọng của du lịch trong nền kinh tế quốc dân, khẳng định mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhất quán, xuyên suốt từ nhiều năm qua để đạt được mục tiêu này. Những thành tựu mà ngành du lịch của Việt Nam đạt được từ những năm đổi mới đến nay cho thấy, quan điểm định hướng đúng đắn trên ngày càng được hiện thực hóa. Sự phát triển của du lịch ở nhiều địa phương nước ta cũng đã góp phần khẳng định điều đó.
  • Luận văn thạc sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Duy Bách
  • Tác giả: Bùi Ánh Hồng
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2020
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14569
  https://drive.google.com/uc?id=14LX51btiJzIMsVgJaQ2UWm7-jg4qr8zC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page