Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển Hệ Thống Các Điểm Dân Cư Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by thzfsdhdty, Jul 16, 2018.

 1. thzfsdhdty

  thzfsdhdty Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển Hệ Thống Các Điểm Dân Cư Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020
  Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, nền sản xuất nông nghiệp luôn luôn gắn bó chặt chẽ với người nông thôn. Sau khi có chính sách đổi mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đã làm cho sự phát triển mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa và các hoạt động kinh tế xã hội khác ở nông thôn. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển không đồng bộ giữa các vùng nông thôn và vùng đô thị, các khu trung tâm phát triển, các thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm trong những năm qua đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Vì vậy muốn thực hiện được mục tiêu phát triển đất nước theo xu hướng công nghiệp hoá thì phải hướng sự phát triển về vùng nông thôn, nhằm khai hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên cho sự phát triển. Tạo nên sự phát triển cân đối, hài hoà và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Hải
  • Tác giả: Nguyễn Minh Phương
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=894
   
  Last edited by a moderator: Jul 17, 2018

Share This Page