Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Tiêu Chí Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng, Kinh Tế - Xã Hội Trong Quy Hoạch Nông Thôn Mới

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Tiêu Chí Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng, Kinh Tế - Xã Hội Trong Quy Hoạch Nông Thôn Mới Giai Đoạn 2015 - 2020 Tại Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
  Hiện nay, phát triển nông thôn không còn là việc riêng của các nước đang phát triển mà còn là sự quan tâm của toàn cộng đồng thế giới. Việt Nam là một nước đông dân, với 80% dân số, 70% lao động nông nghiệp đang sinh sống ở vùng nông thôn. Nông thôn chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Hiện trạng nông thôn hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập, so sánh với thành thị trình độ văn hóa, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và khả năng tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân nông thôn thấp hơn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, thấp hơn về cả số lượng và chất lượng… Tuy nhiên, nông thôn có tiềm năng về đất đai, tài nguyên khoáng sản phong phú, nguồn nhân lực dồi dào…
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đàm Xuân Vận
  • Tác giả: Hoàng Mỹ Hạnh
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ban-thi-huyen-cho-don-tinh-bac-kan-15134.html
   

Share This Page