Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tình Hình Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Gắn Liền

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, May 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Tình Hình Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Cho Hộ Gia Đình, Cá Nhân Tại Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, là môi trường sống của con người. Đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về mặt số lượng, cố định về vị trí do đó cần phải có những chính sách quản lý và sử dụng đất đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả tuân theo các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Xuân Thị Thu Thảo
  • Tác giả: Nguyễn Khang Khỏe
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2020
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14582
  https://drive.google.com/uc?id=1Om9wuxoURhqnaTwtg8kLWffVn-rXs0xw
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page