Luận Văn Tốt Nghiệp Đánh Giá Tình Hình Chuyển Nhượng, Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Yên Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Aug 3, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Tình Hình Chuyển Nhượng, Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Phường Yên Ninh, Tp. Yên Bái Tỉnh Yên Bái Giai Đoạn 2011 - 2014
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, là cơ sở để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, là nền tảng để phân bố và xây dựng các ngành kinh tế quốc dân, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn để phân bố dân cư, là bệ đỡ của sự sống nói chung, của loài người nói riêng. Luật Đất đai 2013 đã khẳng định vai trò quản lý thống nhất của Nhà nước đối với đất đai trong phạm vi cả nước, trong đó cũng nêu lên được các quyền của người sử dụng đất. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, góp vốn, bảo lãnh, thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất. Với sự phát triển của nền kinh tế như hiện nay, đất đai trở thành một loại hàng hóa đặc biệt tham gia vào thị trường thông qua quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất được người dân trao đổi trên thị trường khiến cho thị trường đất đai trở thành một thị trường nóng và sôi động rất khó quản lý. Các hình thức chuyển quyền diễn ra mạnh, người dân ngày càng có nhiều nhu cầu sử dụng đất cho ở, kinh doanh,… để đảm bảo cho mọi hoạt động chuyển quyền diễn ra hợp lý theo pháp luật thì công tác quản lý hoạt động này cần phải thường xuyên hơn.
  • Luận văn tốt nghiệp nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: ThS. Trương Thành Nam
  • Tác giả: Hà Thị Huyền Chang
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=8989
   

Share This Page