Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tình Hình Quản Lý, Sử Dụng Đất Lâm Nghiệp Của Các Tổ Chức Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by cuongmy, Feb 25, 2020.

 1. cuongmy

  cuongmy Member

  [​IMG]
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất nông - lâm nghiệp, là một trong những nguồn lực quan trọng cho chiến lược phát triển nền nông nghiệp quốc gia nói riêng cũng như chiến lược phát triển nền kinh tế nói chung. Nó là môi trường sống, là cơ sở tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với con người, đất đai cũng có vị trí vô cùng quan trọng, con người không thể tồn tại nếu không có đất đai, mọi hoạt động đi lại, sinh sống và làm việc đều gắn với đất đai.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lợi
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tinh-ha-giang-giai-doan-2010-2018-135587.html
  https://drive.google.com/uc?id=1ihjO9D6ehOW0vI_x51HTxCAVBIKP5QAA
   
  Last edited by a moderator: Feb 25, 2020

Share This Page