Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Các Quyền Của Người Sử Dụng Đất Tại Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 11, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Các Quyền Của Người Sử Dụng Đất Tại Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội Giai Đoạn 2010 - 2014
  Đất là nguồn tài nguyên có giá trị nhất của nhân loại. Nó bao gồm mọi ý nghĩa của sự sống, thiếu đất loài người không thể tồn tại. Mọi sự tồn tại và tiến triển của loài người đều diễn ra trên mặt đất. Nguồn tài nguyên sẽ không bao giờ bị kiệt quệ hay bị phá huỷ một khi con người và tất cả các quốc gia thấy hết giá trị của nó. Hiện nay, tài nguyên đất đang chịu sức ép của nhiều yếu tố song sự gia tăng dân số, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và việc sử dụng thiếu hợp lý đã làm cho quan hệ đất đai ngày càng trở nên phức tạp. Chính vì vậy việc quản lý và sử dụng đất đai một cách chặt chẽ, rõ ràng và cẩn thận đã trở thành vấn đề lớn của Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam, trước khi có Hiến pháp 1980, đất đai nước ta vẫn có nhiều hình thức sở hữu: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Hiến pháp 1980 quy định nước ta chỉ còn tồn tại một hình thức sở hữu đất đai đó là sở hữu toàn dân.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Lê Thị Bằng Giang
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9269
   

Share This Page