Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Triển Khai Chính Sách Bồi Thường Hỗ Trợ Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Trên Địa Bàn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by sieutocviet3, Sep 23, 2023.

 1. sieutocviet3

  sieutocviet3 Member

  upload_2023-9-23_17-1-13.png
  Đánh Giá Triển Khai Chính Sách Bồi Thường Hỗ Trợ Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Trên Địa Bàn Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
  Đất đai đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của sinh vật và loài người trên trái đất. Đất tham gia vào tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội, là tư liệu sản xuất không thể thay thế trong nông nghiệp, là yếu tố quan trọng nhất cấu thành bất động sản và thị trường bất động sản. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, với một nước đang phát triển như Việt Nam, chính sách phát triển nông nghiệp trên quỹ đất được coi là then chốt trong xu thế phát triển của đất nước. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hóa nên việc triển khai các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như các khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, khu đô thị; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một việ hết sức cần thiết, tạo ra lợi thế canh tranh của quốc gia và địa phương, qua đó thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế,
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Ngọc Anh
  • Tác giả: Bùi Minh Tâm
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/9229
  https://drive.google.com/file/d/1_HZuhiqIuaKIxkwaPbyetFb6KAXzFiIE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 23, 2023

Share This Page