Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Và Định Hướng Sử Dụng Hợp Lý Tài Nguyên Đất, Nước Nhằm Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 7, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đánh Giá Và Định Hướng Sử Dụng Hợp Lý Tài Nguyên Đất, Nước Nhằm Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
  Đây là một nền nhân tô cơ ban trong điều kiện nền văn minh nhân loại, nước là nhân tố quyết định mọi sự sống trên hành tinh, là tài nguyên đặc biệt chi phối sự phát triển kinh tế-xã hội của mọi quốc gia. Đất và nước tạo nên nền tảng sản xuất nông nghiệp. Khi dân số tăng nhanh thì nhu cầu lương thực và việc khai thác sử dụng đất cũng gia tăng đến mức báo động. Sự gia tăng này cộng thêm với tình trạng suy thoái dần những vùng đất đai thích hợp cho canh tác, làm nảy sinh nhu cầu ngày càng tăng dẫn đến mở rộng diện tích trồng trọt vào những vùng kém thích hợp cho sản xuất nông nghiệp hoặc vào những vùng sinh thái mẫn cảm dề huỷ hoại đến tài nguyên khác như tài nguyên rừng.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Nguyên
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Tằng
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2013
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001572&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page