Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Việc Quản Lý Và Thực Hiện Phương Án Quy Hoạch Sử Dụng Đất Giai Đoạn 2006-2010

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by admin, Feb 1, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Việc Quản Lý Và Thực Hiện Phương Án Quy Hoạch Sử Dụng Đất Giai Đoạn 2006-2010 Của Khu Vực Trung Tâm Thành Phố Thái Nnguyên
  Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật nhằm đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả” [2], [10].
  Luật Đất đai 2003 đã dành 10 điều, từ Điều 21 đến Điều 30 quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp [3].
  • Luận văn thạc sỹ nông nghiệp
  • Chuyên ngành quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thế Hoàn
  • 108 Trang
  • Đại Học Thái Nguyên - Đại Học Nông Lâm 2011
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/274354418/10-NL-NguyenTheHoan
   

Share This Page