Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Việc Thực Thi Quy Hoạch Chung Xây Dựng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Lý Thuyết Và Thực Tiễn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị' started by quanh.bv, Nov 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án gồm bốn chương, sử dụng phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp chuyên gia và phương pháp đánh giá đa chỉ số (MCA) để thực hiện các nội dung nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện lý luận và kiểm chứng thực tiễn về đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh, với ba mục tiêu cụ thể sau: (i) Xây dựng hệ thống quan điểm đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) Đề xuất bộ chỉ số đánh giá thực thi Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Sử dụng bộ chỉ số được đề xuất để đánh giá thực thi “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” trong giai đoạn 2010-2015.
  • Luận án tiến sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Bút
  • Tác giả: Phạm Trần Hải
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=36045
  https://drive.google.com/uc?id=1JIpFtzpz2tzz43s3HYI_-2CdKrrfyW4Y
   

Share This Page