Luận Văn Thạc Sĩ Đạo Đức Công Vụ Của Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Ở Bắc Kạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Mar 28, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đạo Đức Công Vụ Của Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Ở Bắc Kạn Hiện Nay
  Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua chứng minh điều đó. Trong quá trình tiến hành cách mạng, chúng ta đào tạo bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực lãnh đạo quản lý và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyển, ngang tầm để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng là yêu cầu cấp bách. Đảng ta khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ là lĩnh vực quan trọng nhất, là khâu then chốt của vấn đề then chốt.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Hường
  • Tác giả: Long Thị Chiều
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65668
  https://drive.google.com/uc?id=1OlCiBrRvDAW6UsnqMpL1yiHu-2yjuMeL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page