Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Tạo Bồi Dưỡng Công Chức Cấp Xã Tại Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Lực' started by nhandanglv123, Dec 11, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-11_10-36-55.png
  Đào Tạo Bồi Dưỡng Công Chức Cấp Xã Tại Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
  Trong thời kỳ đổi mới mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ CC trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của nhà nước. CC trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường cần được trang bị kiến thức mới để đương đầu với những thay đổi của thời cuộc, cần phải có sự chuẩn bị, chọn lọc chu đáo để có một đội ngũ CC trung thành với lý tưởng XHCN, nắm vững đường lối cách mạng của Đảng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị nhân lực
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tạo
  • Tác giả: Trịnh Tuấn Hào
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2832
  https://nitro.download/view/1B1E8FC7F110F07
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page