Luận Án Tiến Sĩ Đào Tạo, Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Ở Tỉnh Savanakhet, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Nov 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-6_23-50-14.png
  2.1. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về công tác ĐTBD đội ngũ CBCC, luận án đánh giá thực trạng công tác ĐTBD đội ngũ CBCC của tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ĐTBD đội ngũ CBCC của tỉnh Savanakhet.
  2.2. Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động ĐTBD CBCC
  2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, thống kê - tổng hợp, phân tích so sánh, chuyên gia, pháp điều tra xã hội học.
  2.4. Các kết quả chính và kết luận:
  Một là, xây dựng được cơ sở lý luận về ĐTBD đội ngũ CBCC, đó là khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của hoạt động ĐTBD đội ngũ CBCC. ĐTBD đội ngũ CBCC mang những đặc điểm riêng, phân biệt với hoạt động ĐTBD những nhóm đối tượng khác, đồng thời chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau từ đó tạo nên chất lượng, hiệu quả khác nhau khi có những giải pháp phù hợp hay chưa phù hợp nhằm phát huy tác động của những nhân tố tích cực và hạn chế tác động của những nhân tố tiêu cực. Nội dung hoạt động ĐTBD đội ngũ CBCC gồm 3 hoạt động cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác ĐTBD đội ngũ CBCC.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Ngô Thành Can
  • Tác giả: Manivong Bongsouvanh
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38350
  https://drive.google.com/uc?id=1vdsoiPzQ8mgD19WrLJJGSx5NWsQgKIgW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page