Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Thủy Điện Xekaman 1, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_14-4-37.png
  Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cùng với hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Đe tồn tại và thích nghi được thì các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới. Trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong các biện pháp để các doanh nghiệp thích nghi được với sự thay đổi của thị trường. Một chiến lược đào tạo, phát triển họp lí sẽ phát huy nội lực cao nhất, phát huy khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: GS.TS Võ Xuân Tiến
  • Tác giả: Khammanivong Vathsady
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF_SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46591
  https://drive.google.com/file/d/1HbipkUXETXkyCIWdNyaHCD6ON4xNPbqa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page