Luận Văn Thạc Sĩ Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện Đến Năm 2020

Discussion in 'Quản Trị Công Nghệ & Phát Triển Doanh Nghiệp' started by quanh.bv, Jan 29, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện Đến Năm 2020
  Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một “Tài nguyên đặc biệt”, một nguồn lực của sự phát triển kinh tế. Bởi vậy việc Đào tạo nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực của doanh nghiệp. Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi quốc gia. Đầu tư cho con người là đầu tư có tính chiến lược, là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững. Trong hai thập niên qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh thu phí, số lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ đang phát triển nhanh hơn khả năng cung cấp nhân sự lành nghề của thị trường do đó gây nên tình hình thiếu hụt nhân sự lành nghề trong ngành bảo hiểm hiện nay. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đòi hỏi các DNBH phải luôn đổi mới, hoàn thiện mà trong đó việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng để tồn tại và phát triển bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Chí Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Huy Hùng
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068811
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page