Luận Văn Thạc Sĩ Đầu Tư Công Và Tăng Trưởng Kinh Tế - Nghiên Cứu Trường Hợp Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jul 19, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đầu Tư Công Và Tăng Trưởng Kinh Tế - Nghiên Cứu Trường Hợp Của Thành Phố Hồ Chí Minh
  Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá - du lịch, giáo dục - khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 8,4% dân số so với cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để đảm bảo tốc độ phát triển trên địa bàn, đầu tư công cho phát triển luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm thành phố dành từ 25% đến 30% nguồn thu từ ngân sách cho chi đầu tư. Bên cạnh nguồn thu từ ngân sách, chính quyền thành phố đã huy động nhiều nguồn vốn để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Sử Đình Thành
  • Tác giả: Nguyễn Đức Minh
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Q4oxYpfyq8JM1wBqbtITK--22_lAnze4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page