Luận Văn Thạc Sĩ Đẩy Mạnh Cổ Phần Hóa Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Tại Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Đẩy Mạnh Cổ Phần Hóa Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Tại Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng - Nghiên Cứu Tại Nhà Máy Z181
  Trong quá trình đổi mới ở Việt Nam, nhiệm vụ phát triển đất nước theo mục tiêu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chủ chốt mà Đảng và nhân dân ta quyết tâm thực hiện. Đây là nhiệm vụ không phải là dễ dàng, bên cạnh đảm bảo chính trị, việc phát triển nền kinh tế để phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Kinh tế Nhà nước nắm giữ vai trò chủ đạo nhưng hoạt động của khối doanh nghiệp Nhà nước trong những năm vừa qua không đạt kết quả cao và còn khá nhiều hạn chế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Vũ Luận
  • Tác giả: Tô Huyền Trang
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2018
  Link Download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-44319.html
   

Share This Page