Luận Văn Thạc Sĩ Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Ở Các Trường Cao Đẳng Và Trung Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, May 9, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Ở Các Trường Cao Đẳng Và Trung Học Chuyên Nghiệp Tỉnh Hà Nam Hiện Nay
  Làm rõ quan niệm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đánh giá thực trạng quá trình tổ chức và kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tỉnh Hà Nam hiện nay. Rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tỉnh Hà Nam hiện nay
  • Luận văn thạc sỹ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Thế
  • Tác giả: Phạm Thị Hương
  • 126 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007087
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2017

Share This Page