Luận Văn Thạc Sĩ Đẩy Mạnh Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Tại Các Khu Công Nghiệp,Khu Chế Xuất

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by nhandanglv123, Jul 19, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đẩy Mạnh Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) Tại Các Khu Công Nghiệp,Khu Chế Xuất Trên Địa Bàn Tỉnh Tây Ninh
  Từ đại hội Đảng tòan quốc lần thứ VI năm 1986, nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế họach hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước.Từ đó đến nay, nước ta ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và quản lý kinh tế. Bài học kinh nghiệm “Phát huy nội lực, đồng thời ra sức khai thác ngoại lực”,”kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới”có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoại lực được đề cập đến trong luận văn này là một nhân tố vô cùng quan trọng: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS Hoàng An Quốc
  • Tác giả: Trần Văn Buốt
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1i30w5G654e5Cd6-hCUoRL1pxAyBW3bi0
   

Share This Page