Luận Văn Thạc Sĩ Đề Xuất Giải Pháp Thi Công Đảm Bảo Tiến Độ Xây Dựng Công Trình Bê Tông

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng' started by nhandanglv123, Jun 27, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đề Xuất Giải Pháp Thi Công Đảm Bảo Tiến Độ Xây Dựng Công Trình Bê Tông Thuộc Dự Án Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Thủy Điện Hoa Thám Tỉnh Cao Bằng
  Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định. Ngành xây dựng chiếm một nguồn kinh phí khá lớn của ngân sách quốc gia và xã hội, nó chiếm khoảng 10-20% GDP và đóng góp cho nền kinh tế quốc dân một khối lượng sản phẩm rất lớn, ngoài ra còn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để sản phẩm tạo ra trong quá trình xây dựng đạt hiệu quả cao về kinh tế cũng như chất lượng thì giải pháp tổ chức thi công đóng góp một phần hết sức quan trọng.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý xây dựng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Phú
  • Tác giả: Trương Đức Đông
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thủy Lợi 2019
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/A597AIH...set_number=000022&set_entry=000150&format=999
  https://drive.google.com/uc?id=1Kz17rLKtbWsYHe54JikMjC-9x_31o5E0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page