Luận Văn Thạc Sĩ Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Tế Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by toan247, Jan 13, 2019.

 1. toan247

  toan247 Member

  [​IMG]
  Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Tế Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Giai Đoạn Quản Lý Vận Hành - Áp Dụng Cho Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Hồ Núi Cốc - Tỉnh Thái Nguyên
  Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện, mà trong đó nông nghiệp là điển hình. Nền nông nghiệp nước ta từ khi có chỉ thị 100 của Ban bí thư (1981), Nghị quyết 10 của Bộ chính trị (1988) và những chính sách mở cửa, hội nhập của Đảng và nhà nước đã thu được những thành tựu lớn mang tính đột phá và lịch sử sâu sắc. Trên thế giới không có nước nào như Việt Nam, một đất nước mà trước kia trong con mắt và tâm trí của bạn bè quốc tế chúng ta chỉ là một dân tộc anh hùng, bất khuất trong chiến đấu và bảo vệ tổ quốc nhưng nghèo đói, kiệt quệ về kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Vịnh, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phú
  • Tác giả: Nguyễn Văn Phương
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2012
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001859&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 13, 2019

Share This Page