Luận Văn Thạc Sĩ Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Sau Đăng Ký

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Oct 7, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Sau Đăng Ký Thành Lập Tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Nam Định
  Lực lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước tại tỉnh Nam Định được hình thành từ cuối những năm 1980 đầu những năm 1990 Tuy nhiên, trong suốt thập kỷ 1990, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế quản lý tập trung, mang tính dè dặt, thận trọng. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp giai đoạn này chủ yếu mang tính kiểm soát, kìm hãm doanh nghiệp. Do vậy, lực lượng doanh nghiệp thời kỳ này chưa thực sự phát triển, đòi hỏi đối với công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp không cao.
  Sang đầu thế kỷ 21, cộng đồng doanh nghiệp đã có sự phát triển mạnh mẽ với sự ra đời Luật Doanh nghiệp 1999, tiếp theo Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003, đến Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực vào ngày 01/07/2006, Nghị định số 43/2010/NĐCP của Chính phủ ban hành ngày 15/4/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2010 đã tạo ra một bước tiến mới trong tiến trình cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh, xoá bỏ cơ bản các rào cản đăng ký gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Diệu Hương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Liên
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/8270
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page