Luận Văn Thạc Sĩ Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Của Các Dự Án Thủy Lợi

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 10, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Của Các Dự Án Thủy Lợi Cấp Bách Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiên tai, lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng cả về tần suất lần mức độ. Trong khi đó hầu hết hệ thống các công trình thủy lợi khu vực này đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu sản xuất , an ninh lương thực , đời sống dân sinh . Do đó vấn đề đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp các hệ thống này đã trở nên vô cùng cấp bách. Để từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi vùng ĐBSH, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống các công trình thủy lợi cấp bách vùng ĐBSH đã được đầu tư nâng cấp, bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ, góp phần tăng nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực nói riêng và của vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Uân
  • Tác giả: Đào Thị Minh Thảo
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2012
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001728&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page