Luận Văn Thạc Sĩ Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Đấu Thầu Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Năng Lực Đấu Thầu Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Hà Nội
  Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, quy mô cũng như tốc độ hoạt động trong ngành xây dựng của nước ta ngày càng được mở rộng, thị trường xây dựng ngày một trở nên sôi động hơn, cạnh tranh trong xây dựng ngày một quyết liệt hơn. Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa -hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường, ngành xây dựng tất yếu cần phải phát triển không ngừng và ngày càng phải lớn mạnh. Với mục đích tạo ra một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, Nhà nước đã thực sự quan tâm đến hoạt động đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành hàng loạt các văn bản nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2012
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/RSJIMDC...set_number=000121&set_entry=001832&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page