Luận Văn Thạc Sĩ Đề Xuất Phương Pháp Mới Cho Đào Tạo Cử Nhân Báo Chí Chính Quy Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 9, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Đề Xuất Phương Pháp Mới Cho Đào Tạo Cử Nhân Báo Chí Chính Quy Ở Việt Nam
  Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu giáo dục quốc gia: “…Đào tạo lớp người lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học công nghệ”. Điều 39, mục 4 (chương II) Luật Giáo dục năm 2005 quy định mục tiêu đào tạo đại học: “Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo”. Để đạt được mục đích đó, cần thiết phải đề cập đến phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Quang Hào
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
  • Số trang: 161
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060272
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 8, 2017

Share This Page