Luận Án Tiến Sĩ Di Động Nghề Nghiệp Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Thành Phố Cần Thơ)

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_21-18-19.png
  Di động nghề nghiệp luôn là một trong những vấn đề trọng tâm của các nghiên cứu xã hội học. Chủ đề nghiên cứu chính trong các công trình đăng trên tạp chí xã hội học được xuất bản ở Mỹ nửa cuối thế kỷ hai mươi chủ yếu đề cập đến phân tầng xã hội trong đó tập trung vào lĩnh vực di động xã hội, di động nghề nghiệp [47, tr.25]. Trên thực tế các nghiên cứu liên quan đến di động nghề nghiệp giúp chúng ta hiểu rõ hơn về xã hội và hành vi của con người, bởi nó không chỉ cho ta biết sự thay đổi trong cấu trúc kinh tế mà còn cho ta thấy sự phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Phương Đình, PGS. TS. Đào Thanh Trường
  • Tác giả: Hoàng Thị Quyên
  • Số trang: 195
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40823
  https://drive.google.com/file/d/1gSTig9jBAilOx1h2gN1m-bdjivacoVdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page