Luận Án Tiến Sĩ Dị Hướng Từ Và Hiện Tượng Tái Định Hướng Spin Trong Các Hệ Vật Liệu RFe11Ti

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Dị Hướng Từ Và Hiện Tượng Tái Định Hướng Spin Trong Các Hệ Vật Liệu RFe11Ti
  Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các phép đo, từ đó nghiên cứu về dị hướng từ, hiện tượng tái định hướng spin trong các vật liệu Dy1-xYxFe11Ti, Tb1-x-YxFe11Ti, Tb1-x-SmxFe11Ti và đưa ra một số kết luận cho kết quả đã đạt được.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật Lí vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, GS. TSKH. Nguyễn Phú Thùy
  • Tác giả: Phạm Hồng Quang
  • Số trang: 112
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 1994
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010672&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1aNc1rL5XuP5ISBm9ebAuCGhAlo5oEdiX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page