Luận Văn Thạc Sĩ Di Tích Khảo Cổ Học Cồn Cổ Ngựa (Thanh Hóa)

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by quanh.bv, Apr 6, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Di Tích Khảo Cổ Học Cồn Cổ Ngựa (Thanh Hóa)
  Cồn Cổ Ngựa là một di tích khảo cổ học có giá trị khoa học đối với nghiên cứu văn hóa Đa Bút ở khu vực đồng bằng Thanh Hóa và phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng. Sau 34 năm phát hiện và nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã bước đầu nhận ra tính chất cũng như quá trình phát triển của văn hóa Đa Bút. Tuy nhiên, nhiều vấn đề của văn hóa này vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Nghiên cứu di tích Cồn Cổ Ngựa một cách chi tiết và hệ thống hóa tư liệu đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Đó là yêu cầu hết sức cấp thiết đối với việc nghiên cứu văn hóa Đa Bút trong giai đoạn hiện này
  • Luận văn thạc sỹ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Hoàng Hiệp
  • Tác giả: Phạm Thanh Sơn
  • 133 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1057448
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 5, 2017

Share This Page