Luận Văn Thạc Sĩ Di Tích Khảo Cổ Học Cồn Ràng (Thừa Thiên Huế)

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by quanh.bv, Apr 6, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Di Tích Khảo Cổ Học Cồn Ràng (Thừa Thiên Huế)
  Tập hợp, hệ thống hoá tư liệu và kết quả nghiên cứu về di tích Cồn Ràng, đặc biệt là những vấn đề về loại hình mộ táng, phương phức mai táng, cấu tạo mộ táng, cách thức xử lý huyệt mộ, các di vật tùy táng thu được qua các lần khai quật nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu những thông tin đầy đủ, khách quan về khu mộ táng Cồn Ràng. Trên cơ sở hệ thống hoá tư liệu về các loại hình mộ táng và đi sâu nghiên cứu về táng thức và táng tục của cư dân Cồn Ràng trong không gian văn hóa Sa Huỳnh, bước đầu phác thảo đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân Cồn Ràng và cư dân văn hóa Sa Huỳnh ở Thừa Thiên Huế
  • Luận văn thạc sỹ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Văn Liêm
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Quý
  • 253 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022657
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 5, 2017

Share This Page