Luận Án Tiến Sĩ Di Tích Kiến Trúc Thời Lý Tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Di Tích Kiến Trúc Thời Lý Tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
  Mùa thu năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La rồi đổi tên là Thăng Long với ý nghĩa “rồng bay”, mở ra một trang sử mới cho lịch sử phong kiến Việt Nam kéo dài ngót 10 thế kỷ. Kể từ đó Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước trong suốt các triều đại từ thời Lý (1009 - 1225), thời Trần (1225 - 1400), và thời Lê (thế kỷ 15 - 18). Ngay sau quyết định dời đô, từ năm 1010, theo các tài liệu sử ghi chép, nhà Lý đã tiến hành xây dựng Kinh đô Thăng Long với quy mô và diện mạo hoàn toàn mới, thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ của một nhà nước phong kiến độc lập. Tuy nhiên, các kiến trúc cung điện, lầu gác được xây dựng như thế nào? Quy mô ra sao? Các nguồn sử liệu không cho chúng ta biết rõ điều này.
  • Luận án tiến sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tống Trung Tín, TS. Lê Đình Phụng
  • Tác giả: Phạm Văn Triệu
  • Số trang: 247
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066901
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 31, 2021

Share This Page