Luận Án Tiến Sĩ Dịch Tự Động Anh-Việt Dựa Trên Việc Học Luật Chuyển Đổi Từ Ngữ Liệu Song Ngữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by admin, Apr 3, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DỊCH TỰ ĐỘNG ANH - VIỆT DỰA TRÊN VIỆC HỌC LUẬT CHUYỂN ĐỔI TỪ NGỮ NGỮ LIỆU SONG NGỮ ĐINH ĐIỀN Trang nhan đề Mục lục Chương_1: Giới thiệu. Chương_2: Tổng quan. Chương_3: Mô hình dịch BTL. Chương_4: Các bài toán cần giải quyết. Chương_5: Cài đặc thực nghiệm - Kết quả. Chương_6: Đánh giá kết quả - Bàn luận. Chương_7: Kết luận. Các công trình đã công bố Tài liệu tham khảo Phụ lục
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành hệ thống tính toán
  • Tác giả: Đinh Điền
  • Hướng dẫn: Hoàng Văn Kiếm
  • 230 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên 2003
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5053
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 11, 2021

Share This Page