Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Pháp Lý Của Luật Sư Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by nhandanglv123, Dec 8, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Dịch Vụ Pháp Lý Của Luật Sư Việt Nam Hiện Nay
  Qua quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, học viên đánh giá đề tài luận văn “Dịch vụ pháp lý của luật sư ở Việt Nam hiện nay”, đạt được một số kết quả sau đây: Đề tài đã nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến luật sư, dịch vụ pháp lý và dịch vụ pháp lý của luật sư ở Việt Nam; Làm rõ quá trình phát triển dịch vụ pháp lý của luật sư từ năm 1945 đến nay; Đề tài bước đầu đã làm rõ thực trạng dịch vụ pháp lý của luật sư ở Việt Nam hiện nay, đánh giá được những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập; Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư trong thời gian tới.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh
  • Tác giả: Trần Thị Soa
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95216
  https://drive.google.com/uc?id=1vrKKLuPqRrtzi_ipd8nSAP5T4UyW7ZyG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page