Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Viễn Thông Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Dịch Vụ Viễn Thông Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
  Nghiên cứu và phân tích các cam kết quốc tế trong lĩnh vực viễn thông Việt Nam; Đánh giá quá trình hội nhập, mở cửa thị trường viễn thông trong những năm vừa qua, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đối với viễn thông trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đề xuất một số giải pháp đáp ứng yêu cầu cam kết về viễn thông của WTO và thành công trong tiến trình hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới.
  • Luận văn thạc sĩ Kinh tế đối ngoại
  • Chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Khu Thị Tuyết Mai
  • Tác giả: Lê Thị Hồng Hà
  • Số trang: 132
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1015448&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page