Luận Văn Thạc Sĩ Diễn Ngôn Nữ Quyền Trong Phim Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Lịch Sử Và Phê Bình Điện Ảnh' started by nhandanglv123, Jan 24, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Diễn Ngôn Nữ Quyền Trong Phim Việt Nam (Khảo Sát Ba Phim Mê Thảo - Thời Vang Bóng, Tâm Hồn Mẹ Và Đảo Của Dân Ngụ Cư)
  Mong muốn từ việc định hình những diễn ngôn nữ quyền, đặc biệt từ các phim điện ảnh do các đạo diễn nữ thực hiện, để tìm ra những yếu tố có thể xem như những nét chấm phá đầu tiên cho “lối làm phim nữ”, thể hiện “tiếng nói” của phụ nữ về phụ nữ, luận văn chọn hướng nghiên cứu tập trung vào ba tác phẩm điện ảnh, đã có những thành công nhất định, được ba đạo diễn nữ cải biên từ các tác phẩm văn học. Ba bộ phim được chọn là Mê Thảo - Thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh, Tâm hồn của mẹ của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang và Đảo của dân ngụ cư đạo diễn Hồng Ánh. Cả ba phim, như đã nói, đều có điểm chung là được cải biên hay tái sáng tạo lại từ 3 tác phẩm văn học của ba tác giả nam giới. Mê Thảo - Thời vang bóng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Chùa Đàn của nhà văn Nguyễn Tuân; Tâm hồn của mẹ từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp; và Đảo của dân ngụ cư từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến.
  • Luận văn thạc sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận lịch sử và Phê bình Điện ảnh - Truyền hình
  • Người hướng dẫn: PGS.TS.Phạm Thành Hưng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95114
  https://drive.google.com/uc?id=18sauVllMgFr9KU9stRECbebuB9esFvvX
   

Share This Page