Luận Án Tiến Sĩ Diễn Xướng Ca Huế - Truyền Thống Và Biến Đổi

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Dân Gian' started by quanh.bv, Jan 1, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu và luận giải những vấn đề lý luận về diễn xướng Ca Huế dưới góc độ Văn hóa dân gian.
  2. Luận án đã hệ thống hóa lý thuyết và phân tích các thành tố trong diễn xướng Ca Huế, gợi mở trong việc soi chiếu và nhìn nhận sự biến đổi của nó trong đời sống đương đại; góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong dòng chảy chung của văn hoá Việt Nam.
  3. Diễn xướng Ca Huế không phải là cái bất biến mà cũng như các loại hình nghệ thuật khác, luôn luôn vận động, thích ứng và thay đổi để phù hợp với bối cảnh xã hội. Từ việc nghiên cứu, nhìn nhận và đánh giá hiệu quả những vấn đề tồn tại tác động đối với việc giữ gìn, diễn xướng Ca Huế đã được tổ chức và thực hành diễn xướng trong cộng đồng nhằm khẳng định sức sống của di sản văn hóa phi vật thể qua thời gian; đồng thời khái quát những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, thực hiện để các nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa, chính quyền tìm giải pháp khắc phục.
  • Luận án tiến sĩ Văn hóa
  • Chuyên ngành Văn hóa dân gian
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Từ Thị Loan
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Số trang: 250
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34334
  https://drive.google.com/uc?id=1lHTZrGcxOJmXRTtWoU8qj7K1vQMq7K7L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page