Luận Văn Thạc Sĩ Điều Hòa Lợi Ích Giữa Chủ Nợ Và Con Nợ Thông Qua Thủ Tục Phá Sản Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Điều Hòa Lợi Ích Giữa Chủ Nợ Và Con Nợ Thông Qua Thủ Tục Phá Sản Ở Việt Nam
  Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về điều hòa lợi ích của chủ nợ và con nợ thông qua thủ tục phá sản. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về phá sản hiện nay dưới tiêu chí điều hòa lợi ích của chủ nợ và con nợ. Nghiên cứu so sánh về pháp luật về phá sản của một số quốc gia trên thế giới dưới tiêu chí điều hòa lợi ích của chủ nợ và con nợ. Đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật phá sản ở nước ta hiện nay.
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Nguyên Khánh
  • Tác giả: Tạ Vân Giang
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011689
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 18, 2017

Share This Page