Luận Án Tiến Sĩ Điêu Khắc Trang Trí Trên Kiến Trúc Hoàng Thành Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Jun 1, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về điêu khắc trang trí trên kiến trúc Hoàng thành Huế, nhằm xác định hệ giá trị cơ bản của chúng trong mối quan hệ với các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, đồ họa và kiến trúc cảnh quan… Đó là: giá trị thẩm mỹ, giá trị tinh thần, giá trị biểu tượng và giá trị thực dụng.
  Khẳng định sự biến hóa đầy tính năng động đã đem lại cho điêu khắc trang trí trên kiến trúc Hoàng thành Huế một diện mạo riêng, mang tính khu biệt trong dòng chảy của mỹ thuật dân tộc. Từ đó xác định những yếu tố bản chất nhất cấu thành nên đặc điểm riêng của điêu khắc trang trí trên kiến trúc Hoàng thành Huế, cũng như xu hướng trong nghệ thuật trang trí thời Nguyễn.;
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Quốc Bình
  • Tác giả: Trần Thanh Nam
  • Số trang: 235
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31227
   

Share This Page