Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Bộ Cách Ly Dao Động Bằng Thuật Toán Skyhook

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Điều Khiển Bộ Cách Ly Dao Động Bằng Thuật Toán Skyhook
  Đưa ra lời giải giải tích của đáp ứng của bộ cách ly dao động điều khiển bằng thuật toán bật tắt skyhook. Trên phương diện lý thuyết, mục tiêu của luận văn là đưa ra công thức giải tích và dẫn ra các kết luận hữu ích từ công thức đó. Trên phương diện mô phỏng số, mục tiêu của luận văn là chứng tỏ độ tin cậy của lời giải giải tích.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Cơ học vật rắn
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lã Đức Việt
  • Tác giả: Dương Đức Chiến
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69704
  https://drive.google.com/uc?id=1j3X7oE1VQFWG-9AaYZaaZBrf-ACIXo8E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page