Luận Văn Thạc Sĩ Điều Khiển Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha Sử Dụng Bộ Điều Khiển Fuzzy Foc

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện' started by nhandanglv123, Feb 4, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Điều Khiển Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha Sử Dụng Bộ Điều Khiển Fuzzy Foc
  Điều khiển tự động Truyền Động điện xoay chiều ba pha hiện đại chứa đựng những phương pháp mới trong việc mô hình hóa đối tượng động cơ, từ đó xây dựng nên các thuật toán điều khiển phù hợp với các tiến bộ mới của công nghệ vi, vi xử lý và điện tử công suất. Cơ sở Truyền Động điện xoay chiều ba pha hiện đại là phương pháp điều khiển tựa theo từ trường quay của Rotor được Haase đưa ra 1968 và Balaschke đưa ra 1970. K.Haase: Về động học truyền động có điều chỉnh tốc độ quay dùng động cơ không đồng bộ ba pha rotor ngắn mạch nuôi bằng biến tần (Luận văn phó tiến sĩ 1969). F.Balaschke: Phương pháp tựa theo trường trong điều chỉnh động cơ không đồng bộ ba pha. Thông báo kết quả nghiên cứu và phát triển của Siemens 1972.
  • Luận văn thạc sĩ điện - điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Phương
  • Tác giả: Vương Thị Hồng Vân
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=110557
  https://drive.google.com/uc?id=14xQ7MLbBZhUgwMy6qB0IGbcBSlaQjeIF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page