Luận Văn Thạc Sĩ Điều Kiện Giải Ngân Trong Hợp Đồng Tín Dụng Đầu Tư Của Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 7, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nguồn vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước ở Việt Nam hiện nay là một hình thức tín dụng đặc biệt, thường được dùng để hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, trong đó Nhà nước thực hiện quyết định cho vay, giải ngân tín dụng không vì mục đích lợi nhuận mà hướng tới hiệu quả và công bằng của nền kinh tế quốc gia
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Hảo
  • Tác giả: Ngô Thế Hiệp
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17823
   

Share This Page