Luận Văn Thạc Sĩ Điều Kiện Tối Ưu Cho Bài Toán Qui Hoạch Nửa Vô Hạn Suy Rộng

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Giải Tích' started by quanh.bv, Apr 8, 2021 at 12:24 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài toán quy hoạch nửa vô hạn suy rộng là một bài toán tối ưu có vô hạn ràng buộc bất đẳng thức, trong đó tập chỉ số của ràng buộc bất đẳng thức lại phụ thuộc vào tham số. Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch nửa vô hạn suy rộng đã và đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. J. J. Ruckmann và A. Shapiro [11] đã dẫn điều kiện cần cấp một cho bài toán này với các hàm khả vi liên tục và tính bị chặn của tập chỉ số. G. Stein và G. Still [12] thiết lập các điều kiện cần tối ưu cho bài toán quy hoạch nửa vô hạn với điều kiện chính quy Mangasarian – Fromovitz qua đạo hàm theo phương Hadamard của hàm giá trị tối ưu. Đây là vấn đề thời sự được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Chính vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch nửa vô hạn suy rộng”
  • Luận văn thạc sĩ Toán học
  • Chuyên ngành Toán Giải tích
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Văn Lưu
  • Tác giả: Hoàng Tri Thức
  • Số trang: 40
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...oan-qui-hoach-nua-vo-han-suy-rong-146196.html
  https://drive.google.com/uc?id=1GWEb2Y9A3uOxcpor-n-_AapDRU013vQc
   

Share This Page