Luận Văn Thạc Sĩ Điều Tra, Đánh Giá Tình Hình Quản Lý Chất Thải Rắn Nguy Hại Của Việt Nam Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 25, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Điều Tra, Đánh Giá Tình Hình Quản Lý Chất Thải Rắn Nguy Hại Của Việt Nam Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Có Hiệu Quả
  Để thực hiện mục tiêu chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2020, việc phát triển công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp tập trung và các khu chế xuất có một ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh những lợi ích kinh tế đem lại cho xã hội, các khu công nghiệp này đã sản sinh ra một lượng các chất thải khổng lồ gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, ô nhiễm đất và phá huỷ môi trường sống, làm mất tính đa dạng sinh học, tính cân bằng của hệ sinh thái và có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Tưởng Thị Hội
  • Tác giả: Nguyễn Hòa Bình
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2004
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10337
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page