Luận Văn Thạc Sĩ Định Lý Điểm Bất Động Banach Trong Không Gian Metric Từng Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Giải Tích' started by oniison12312, Oct 29, 2018.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Định Lý Điểm Bất Động Banach Trong Không Gian Metric Từng Phần
  Cho tập hợp X khác rỗng tùy ý và ánh xạ f : X → X. Nếu có phần tử x ∈ X thỏa mãn f(x) = x thì x được gọi là điểm bất động của ánh xạ f trên tập X. Việc nghiên cứu về điểm bất động của một ánh xạ đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà toán học trên thế giới. Các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực này đã hình thành nên “ Lý thuyết điểm bất động” (fixed point theory) gắn liền với tên tuổi của nhiều nhà toán học lớn như Banach, Brouwer, Schauder, Sadovski, Tikhonov, Ky Fan,. . . Lý thuyết điểm bất động được nghiên cứu theo hai hướng chính: Hướng thứ nhất nghiên cứu về điểm bất động của lớp ánh xạ liên tục, mở đầu là Nguyên lý điểm bất động Brouwer (1912): Mọi ánh xạ liên tục từ hình cầu đơn vị đóng trong Rn vào chính nó đều có điểm bất động [1].
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Toán giải tích
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Đức Vượng
  • Tác giả: Phạm Ánh Ngọc
  • Số trang: 44
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=tailieu&op=Triet-hoc/Aristote-13717

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 29, 2018

Share This Page