Luận Văn Thạc Sĩ Định Lý Giới Hạn Trung Tâm Và Tốc Độ Hội Tụ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, Jul 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Định Lý Giới Hạn Trung Tâm Và Tốc Độ Hội Tụ
  Luận văn gồm ba chương. Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chúng tôi trình bày lại những kiến thức chuẩn bị về lý thuyết xác suất: biến ngẫu nhiên và các dạng hội tụ, hàm đặc trưng và các bất đẳng thức làm tiền đề nghiên cứu chương hai. Chương 2: Định lý giới hạn trung tâm. Chúng tôi trình bày lại định lý giới hạn trung tâm trong trường hợp dãy biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối xác suất và trong trường hợp dãy biến ngẫu nhiên độc lập không cùng phân phối xác suất. Chương 3: Tốc độ hội tụ. Chúng tôi trình bày lại định lý về tốc độ hội tụ trong trường hợp dãy biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối xác suất và trong trường hợp biến ngẫu nhiên độc lập không cùng phân phối xác suất do hai nhà toán học Berry - Esseen chứng minh.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Mạnh Cường
  • Tác giả: Bùi Thị Thu Phương
  • Số trang: 61
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69719
  https://drive.google.com/uc?id=1S6l_BE5-F4Q-xoKd2lCSnOGDYSZPTk8J
   

Share This Page